Vrienden van Hét miMakkersGilde

Vrienden van Hét miMakkersgilde hebben een financiële bijdrage geleverd van ten minste €100 per kalenderjaar. Wij willen hen graag hier vermelden.

 

         Stichting miMakkus, Eindhoven

        Stichting Clown en comedie, Eindhoven

 

       Vrolijk & Overgaauw Sportveld-, terrein en objectverlichting