Tos

Logo geen foto voor website

Contact informatie:

Telefoon: 0637563767
E-mail:    rogerhammie72@gmail.com
Website: eventueel website

HMG register
2022-50

Tos Roger Hameleers

Woonplaats

Omschrijving miMakker van zichzelf

Werkervaringsgebieden:

mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking

Geen foto onder werkervaring