Spriet

Nog geen foto voor website

Contact informatie:

Telefoon: 0615350128
E-mail:    mimakkerspriet@ziggo.nl
Website: eventueel website

HMG register
2022-50

Spriet Linda van Frankfoort

Woonplaats

Omschrijving miMakker van zichzelf

Werkervaringsgebieden:

mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking

Geen foto onder werkervaring