miMakkers geobserveerd en geïnterviewd voor masterthesis Universiteit Utrecht

Afgelopen februari krijgt miMakker Bakkie, Myra Steens, een bijzondere observant mee. Het is Margot van Muiswinkel, een jonge master studente cognitieve psychologie van de Universiteit Utrecht. Voor haar masterthesis doet zij onderzoek naar visuele communicatiesystemen die mensen met dementie gebruiken. Ze verdiept zich hiervoor in het gebruik van gebaren en non-verbale communicatie. Tijdens haar zoektocht hoort ze over miMakkers. Gerja Visscher reageert op haar verzoek voor een online interview, maar adviseert Margot om toch ook echt een keer te gaan kijken. Gerja haar werkdag start altijd om 8.00u en dat is vanuit Utrecht toch best een vroege trip. Ze brengt haar daarom in contact met Myra Steens, die met haar bedrijf Neus voor Contact ook in de provincie Utrecht werkt.

Op 16 februari jl. ontmoeten Myra en Margot elkaar om 12.30u in de hal van verpleeghuis Weltevreden in De Bilt. Daarna volgt voor zowel miMakker Bakkie als Margot een intense middag vol interacties. Margot ervaart aan den lijve dat het ‘er zijn’ voor mensen met dementie er echt toe doet.

Een week later, op dinsdag 22 februari, ontmoet Margot Gerja Visscher via een Teams verbinding. Een uur lang praten zij over op welke manieren een miMakker communiceert, welke non-verbale communicatie ingezet wordt. Of er in alle stadia van dementie nog communicatie mogelijk is. Wat anders zou kunnen in de dementiezorg.

Met de input van zowel Myra als Gerja, alsook de observaties en interviews met en bij andere beroepsgroepen en bezoeken aan verschillende verpleeghuizen, gaat Margot haar masterthesis schrijven. Ze hoopt deze het komende half jaar af te ronden. We zijn erg benieuwd naar bevindingen.

Myra Steens werkt met haar bedrijf Neus voor contact vanuit de Glind in Gelderland. Je kunt haar vinden via www.neusvoorcontact.nl. Gerja Visscher werkt voor Interzorg Noord Nederland en deelt naast haar ontmoetingen op https://nl-nl.facebook.com/miMakkerSophie ook veel informatieve artikelen over de werking van het brein en geeft hierbij tips voor een betere communicatie met mensen met dementie.