Meeltje

Meeltje profiel website 2

Contact informatie:

Telefoon: 0613241869
E-mail:    kmvdmeer@hotmail.com

HMG-register

2015-37

Meeltje Karin van der Meer

's-Hertogenbosch

Meeltje is een guitige miMakker boordevol verbeeldingskracht. Sommigen noemen haar een wonderlijke combinatie van rust en vuur. Vuur in het spel en rust in de aandacht. Muziek stroomt door haar aderen en met haar clowneske spel weet zij menig hart te raken.

Zoals iedere miMakker stemt ze af op de emotie van de ander met een diep gevoel van verbinding als gevolg. Soms is het contact heel stil en voor buitenstaanders nauwelijks merkbaar. Een andere keer is het groots en hilarisch, maar altijd is het verrassend!

Werkervaringsgebieden:

Mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking.

ASVZ I Koninklijke Kentalis I ZZG Zorggroep I BrabantZorg 

Meeltjewerk website