Als miMakker lid worden van Hét miMakkersGilde

Wil je lid worden dan doe je dat door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Daarna ontvang je een mail, waarin we je meer informatie vragen ten behoeve van jouw persoonlijke pagina en onze administratie.

Voor de contributie krijg je een factuur van penningmeester@hetmiMakkersgilde.nl. Het bedrag kan worden gestort op NL13 INGB 0008 6683 85 t.n.v. Hét miMakkersGilde. Vermeld waar het om gaat én je eigen en miMakkernaam.

Vanaf 2022 vragen wij een contributie van € 50 voor een jaar. In principe gaan wij uit van hetzelfde bedrag voor het jaar daarop.

Stortte je in 2021 nog een vrijwillige bijdrage om de opstart van de vereniging te steunen? Dan krijg je deze bijdrage de komende jaren terug in de vorm van een korting op de contributie. De korting die je krijgt wordt naar verwachting € 15 per jaar.

Zodra jouw contributie binnen is wordt op basis van de aangeleverde informatie jouw persoonlijke pagina gevuld volgens de lay-out, zoals die voor alle leden beschikbaar is. En krijg je natuurlijk toegang tot het besloten gedeelte voor leden op de website.