Kiki

Nog geen foto voor website

Contact informatie:

Telefoon: 0644214018
E-mail:    igfgoossens@gmail.com
Website: eventueel website

HMG register
2022-49

Kiki Inge Goossens

Woonplaats

Omschrijving miMakker van zichzelf

Werkervaringsgebieden:

mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking

Geen foto onder werkervaring