Kee

Profiel miMakker Kee website

Contact informatie:

Telefoon: 0618587394
E-mail:    angeldenijs@kpnplanet.nl

HMG-register

2021-48

Kee Angel de Nijs

Kaatsheuvel

Ik luister naar mijn hart, stel me open voor de ander. De cliënt heeft de regie.
Er is afgestemd contact waardoor er een beter wederzijds begrip ontstaat.
Even opkijken, een glimlach maar ook een traan mag er zijn.
Ben vrolijk en hou van een grapje.
Ik maak contact ook zonder taal maar vertel toch hele verhalen .
Contact van ❤ tot ❤!

Werkervaringsgebieden:

Mensen met dementie, mensen met een verstandelijk beperking.

Zgem I

werk miMakker KEE website