Joes

Nog geen foto voor website

HMG-register

Joes Pieter Kuik

Onderendam

 

Werkervaringsgebieden:

Mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking.

Geen foto onder werkervaring