Hoe werkt de miMakker?

Elke miMakker is uniek, maar doorgaans kan je er vanuit gaan dat een miMakker als volgt te werk gaat bij een bezoek.

Op afspraak komt de miMakker naar de locatie toe en heeft hij/zij contact met de begeleider/mantelzorger en informeert hoe het met de client is en wat belangrijk is in het contact met de client. (30 min.)

In een aparte ruimte (liefst met wastafel en spiegel) gaat de miMakker zich omkleden en voorbereiden om zich open, onbevooroordeeld en onbevangen naar de client te kunnen opstellen en het contact aan te kunnen gaan. (30 min.)

Als de miMakker de client benadert, laat zij zich ontdekken door de client (eigen regie client) en bij contact stemt zij af op wat de persoon prettig zou vinden (belevingsgericht, miMakkermethode). Zij observeert zorgvuldig op verschillende gebieden, om de initiatieven, hoe klein ook, op te pikken en de regie zoveel mogelijk aan de client over te laten. Zo gaat de miMakker, geduldig en op basis van respect en behoefte, opzoek naar de verbinding met de client. Dit contact kan stil zijn, uitbundiger, actief of met andere emoties en soms ook onvoorspelbaar . Het ontstaat in het moment en is altijd maatwerk. De miMakker rondt het bezoek rustig af en neemt de tijd voor een afscheid. (60 min).

Het resultaat is niet meetbaar, wél voelbaar en soms ook zichtbaar. De betrokkenen kunnen op gepaste afstand de ontmoeting bekijken, op een manier dat (de opbouw van) het contact niet verstoord wordt. Bij essentiële opmerkingen ten gunste van de miMakker en/of client, kan dat achter de rug van de miMakker subtiel in het oor gefluisterd worden, waarbij de focus blijft bij de client.

De miMakker gaat zich omkleden (20 min.). Nadien zal er een nagesprek zijn met de betrokkene(n) en zal de miMakker een verslag maken, om te delen wat het bezoek met de client heeft gebracht. (30 min.).