Het bestuur van Hét miMakkers Gilde

Het bestuur geeft de beroepsvereniging inhoud en vanaf 2022 doet zij dat samen met de leden.

  • Het bestuur is de spreekbuis namens alle gecertificeerde miMakkers in Nederland en fungeert als adviesorgaan. Het bestuur maakt daarbij gebruik van het totale netwerk van de gecertificeerde miMakkers.
  • Zij onderhoudt deze website.
  • Het bestuur beantwoordt de vragen van leden en geïnteresseerden die via de website of email het bestuur bereiken.
  • Het bestuur komt bijna maandelijks bijeen en geeft regelmatig een nieuwsbrief uit om de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en wetenswaardigheden.
  • Het bestuur schrijft eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit, de eerste vrijdag in april.
  • Het bestuur onderhoud contact met Stichting miMakkus als opleider van miMakkers en ondersteunt hen waar nodig.

Het bestuur is op twee manieren te benaderen.  Alle vragen, tops en tips; mail naar het secretariaat info@hetmimakkersgilde.nl

Specifieke vragen over financiële zaken; mail naar de penningmeester penningmeester@hetmimakkersgilde.nl

Wie vormen het bestuur?

Het bestuur van Hét miMakkersGilde bestaat sinds 2019 uit:

Miriam Bakx – voorzitter
Bernardine Ebbing - counsel
Vacature – secretaris
Jaap Jensma – penningmeester
Jeanny Kroot - griffier

De taken en verantwoordelijkheden van elke bestuurslid zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement Artikel 11.